wp6ceba7d0.png
wp6ceba7d0.png

© 2008 Ontwerp- en Tekenbureau Uitgetekend

 

Duurzaamheid is een zeer actueel thema. Omdat er momenteel veel innovatieve producten op de markt zijn om (gebouw gebonden) energie te besparen is Ontwerp- en Tekenbureau Uitgetekend samen gaan werken met e.m.m.a. bv om de Energie investeringsaftrek aan te bieden. Deze regeling is door de overheid in het leven geroepen om ondernemers te stimuleren duurzaam te (ver-)bouwen. Samen combineren we de bouwkundige kennis van Ontwerp- en Tekenbureau Uitgetekend met de kennis over duurzame installaties en subsidies van e.m.m.a. bv. Hieronder vindt u wat de EIA inhoud en wat wij doen.

 

Energie-InvesteringsAftrek (EIA) in een notendop

 

De Energie-investeringsaftrek (EIA) biedt u als ondernemer een belastingvoordeel als u investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de gebruikelijke afschrijving is 44% van de investeringskosten van deze bedrijfsmiddelen aftrekbaar van de fiscale winst. Over één of meer jaren hoeft u minder inkomstenbelasting of vennoot-

schapsbelasting te betalen.

 

Door te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen bespaart uw onderneming ook direct op de energiekosten. Uw voordeel is dus dubbel: u heeft lagere energiekosten en u betaald minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Investeren in energiebesparende middelen is daarom een verantwoorde keuze. De EIA ondersteunt u daarbij.

 

Het energiegebruik in Nederland is niet duurzaam. Door het gebruik van fossiele brandstoffen ontstaan emissies die bijdragen aan het klimaatprobleem. Bovendien zijn we voor de levering van deze fossiele brandstoffen afhankelijk van een klein aantal landen. Daarom bevordert de overheid een duurzame energiehuishouding met ook op de lange termijn schone, beschikbare en betaalbare energie.

 

Bedrijfsmiddelen die een doelmatig gebruik van energie bevorderen en voldoen aan bepaalde energieprestatie-eisen komen in aanmerking voor de EIA. De energieprestatie-eis is bijvoorbeeld een besparingsnorm per geïnvesteerde euro of een rendementseis.

 

 

Wat wij voor u kunnen doen:

 

Gebouwonderdelen waar mensen verblijven moeten volgens het bouwbesluit voldoen aan bepaalde isolatie- en installatie-eisen. Voor nieuwbouw geldt de energieprestatienorm (EPN) en het energieprestatieadvies (EPA-U) voor bestaande bedrijfs- panden. Hierin wordt voor een gebouw(onderdeel) berekend wat de vereiste isolatiewaarden voor de gevels en kozijnen dient te zijn en welke technische installaties er toegepast moeten worden.

 

e.m.m.a. bv kan voor u een studie maken waar wordt bekeken welke (technische) maatregelen u kunt treffen om u gebouw energiezuiniger te maken. U moet hierbij denken aan het toepassen van een warmtepomp voor uw verwarming (en warm tapwater), 3-dubbel glas, led-verlichting, pv-cellen of een combinatie van de verschillende systemen. In het rapport kunt u zien hoeveel u (globaal) dient te investeren en hoeveel EIA u hiervoor kunt krijgen. Als u al inzicht heeft in de bouwkosten dan kan er zelfs een prognose worden gemaakt van de te verwachten terugverdientijd van uw extra investering door de energiebesparing van de verschillende middelen.

Als u voldoende overtuigd bent door de studie en één of meerdere middelen wilt gaan toepassen dan zal e.m.m.a. bv u begeleiden in het aanvraagtraject. Aangezien we hier met een overheidssubsidie te maken hebben is er een uitgebreide papierwinkel noodzakelijk en zijn er harde deadlines welke niet overschreden mogen worden. Hoe dit traject precies in elkaar zit zal t.z.t. uitgebreid met u en de betrokken partijen (aannemer, installateurs en leveranciers) besproken worden zodat iedereen zijn taak kent.  

 

Indien u meer informatie wilt hebben kunt u  mij of e.m.m.a.bv benaderen.

 

Contactgegevens e.m.m.a. bv:

wp6f7cca17_0f.jpg

www.emmabv.nl